Kompensasjon for høge strømprisar

01.01.2022
Det er ingen strømpriskompensasjon i vårt område for desember 2021. For desember 2021 vart gjennomsnittsprisen i NO3: 60,77 øre/kWh. Grensa for støtte er 70 øre/kWh. Det er nettselskapet som reknar ut kompensasjon, sjå meir info hjå nettselskapet.