Kraftprisar

Vi leverer kraft kun i Skjåk og nokre fåe anlegg i Lom som er tilknytta Skjåk Energi sitt straumnett.

 

Oversikt fastpris, spotpris og variabel pris hjå Aursjokraft AS

Vi tilbyr nå ny fastprisavtale frå nå og ut 2023. Kraftpris 57 øre/kWh, fastbeløp 35 kr/mnd inkl. mva.

Pris utan mva. er 45,60 øre/kWh og fastbeløp 28 kr/mnd.

Bindingstid ut 2023. Etter fastprisavtala er ute, blir tariff automatisk endra til TimeSpot dersom det ikkje blir inngått noko ny kraftavtale. Vi sender ut sms med påminning.

Brotgebyr kr 2500 (ikkje avkorting)

 

Er dette noko for deg så send oss helst e-post på post@aursjokraft.no eller du kan ringe oss på tlf. 61213800 (9-14). 

  

Nye priser frå den 26.09.2022

Gjennomsnitt timespot for veke 47/2022 var 98,98 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 46/2022 var 51,03 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 45/2022 var 29,29 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 44/2022 var 40,50 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 43/2022 var 53,28 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 42/2022 var 59,28 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 41/2022 var 20,66 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 40/2022 var 32,80 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 39/2022 var 80,04 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 38/2022 var 69,20 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 37/2022 var 84,93 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 36/2022 var 141,50 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 35/2022 var 66,66 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 34/2022 var 21,52 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 33/2022 var 51,53 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 32/2022 var 16,39 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 31/2022 var 2,07 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 30/2022 var 2,48 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 29/2022 var 2,64 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 28/2022 var 2,30 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 27/2022 var 2,14 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 26/2022 var 3,13 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 25/2022 var 9,62 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 24/2022 var 12,31 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 23/2022 var 14,12 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 22/2022 var 47,78 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 21/2022 var 11,22 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 20/2022 var 18,21 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 19/2022 var 13,98 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 18/2022 var 17,65 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 17/2022 var 33,66 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 16/2022 var 64,44 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 15/2022 var 76,03 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 14/2022 var 43,58 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 13/2022 var 51,99 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 12/2022 var 18,71 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 11/2022 var 17,68 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 10/2022 var 18,52 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 9/2022 var 18,79 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 8/2022 var 25,22 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 7/2022 var 18,07 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 6/2022 var 16,47 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 5/2022 var 32,79 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 4/2022 var 20,13 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 3/2022 var 19,38 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 2/2022 var 30,53 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 1/2022 var 57,56 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 52/2021 var 63,43 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 51/2021 var 60,36 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 50/2021 var 34,41 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 49/2021 var 88,57 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 48/2021 var 170,39 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 47/2021 var 102,42 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

 

Du kan sjå prisane på NordPool her. Vi høyrer til NO3 Trondheim. Velg NOK og flytt komma 1 plass fram for å finne pris. Prisane er utan mva. og påslag.

 

Standard variabel pris kan endrast med 14 dagers varsling.

Ta kontakt viss du ynskjer kraft med opphavsgaranti .