Kraftprisar

Vi leverer kraft kun i Skjåk og nokre fåe anlegg i Lom som er tilknytta Skjåk Energi sitt straumnett.

 

Oversikt spotpris og variabel pris hjå Aursjokraft AS

Nye priser frå den 01.03.2022

Gjennomsnitt timespot for veke 24/2022 var 12,31 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 23/2022 var 14,12 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 22/2022 var 47,78 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 21/2022 var 11,22 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 20/2022 var 18,21 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 19/2022 var 13,98 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 18/2022 var 17,65 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 17/2022 var 33,66 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 16/2022 var 64,44 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 15/2022 var 76,03 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 14/2022 var 43,58 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 13/2022 var 51,99 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 12/2022 var 18,71 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 11/2022 var 17,68 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 10/2022 var 18,52 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 9/2022 var 18,79 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 8/2022 var 25,22 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 7/2022 var 18,07 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 6/2022 var 16,47 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 5/2022 var 32,79 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 4/2022 var 20,13 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 3/2022 var 19,38 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 2/2022 var 30,53 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 1/2022 var 57,56 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 52/2021 var 63,43 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 51/2021 var 60,36 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 50/2021 var 34,41 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 49/2021 var 88,57 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 48/2021 var 170,39 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 47/2021 var 102,42 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 46/2021 var på 17,01 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 45/2021 var på 18,01 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.  

Gjennomsnitt timespot for veke 44/2021 var på 18,84 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.  

Gjennomsnitt timespot for veke 43/2021 var på 17,98 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.  

Gjennomsnitt timespot for veke 42/2021 var på 19,52 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.   

Gjennomsnitt timespot for veke 41/2021 var på 29,23 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.  

Gjennomsnitt timespot for veke 40/2021 var på 53,51 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 39/2021 var på 53,84 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 38/2021 var på 71,73 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 37/2021 var på 75,53 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 36/2021 var på 62,19 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 35/2021 var på 60,84 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 34/2021 var på 67,88 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 33/2021 var på 69,99 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 32/2021 var på 93,88 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 31/2021 var på 70,35 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 30/2021 var på 58,93 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 29/2021 var på 58,46 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.

Gjennomsnitt timespot for veke 28/2021 var på 55,13 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 27/2021 var på 66,74 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.   

Gjennomsnitt timespot for veke 26/2021 var på 52,40 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg.  

Gjennomsnitt timespot for veke 25/2021 var på 40,56 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

Gjennomsnitt timespot for veke 24/2021 var på 34,70 øre/kWh inkl. mva. Påslag kjem i tillegg. 

 

Du kan sjå prisane på NordPool her. Vi høyrer til NO3 Trondheim. Velg NOK og flytt komma 1 plass fram for å finne pris. Prisane er utan mva. og påslag.

 

Standard variabel pris kan endrast med 14 dagers varsling.

Ta kontakt viss du ynskjer kraft med opphavsgaranti .